Helpdesk licence

Helpdesk licence

Dodání: E-mailem
Čeština: Ano
Počet zařízení: 1 uživatel
Délka trvání licence: Elektronická licence na 1 měsíc
Platforma: Multiplatformní
Dostupnost: Skladem, obratem na e-mail
Výrobce: upit s.r.o.
Druh licence:
Cena: 15,00 Kč
bez DPH: 12,40 Kč
Cena celkem: 12,40 Kč

Multilicence:

eHelpDesk

 

Aplikace HelpDesk slouží nejen v informačních technologiích jako poskytovatel podpory pro uživatele. Prostřednictvím aplikace HelpDesk zadává zadavatel požadavky na odpovědné osoby, které disponují znalostmi a schopnostmi potřebnými, pro jeho vyřešení. Na základě zadaného požadavku je zadavatel veden k úspěšnému vyřešení problému, nebo požadavek za zadavatele vyřeší operátor (odpovědná osoba).

 


 

Aktivace licence

 

S prvním nastavením a aktivací Vám pomůže technická podpora na adrese info@ehelpdesk.cz nebo na tel čísle +420 771 11 00 11

Licenční klíč Vás opravňuje k aktivaci HelpDesku na adrese https://ehelpdesk.cz/ 

 


 

K čemu je HelpDesk ?


HelpDesk je Vaše nejen technická podpora
Rozhraní lze využívat k odbavování všech požadavků, nejen těch technických
Poskytuje ucelený přehled nad divizí, která eHelpDesk využívá
Lze vytvářet privátní znalostní bázi, která Vám pomůže zkrátit čas na řešení úkolů

 


 

Proč si vybrat eHelpDesk ?

 

Efektivní zadávání, řešení, organizace a monitoring požadavků
K HelpDesku je možné si vyžádat externího proškoleného operátora přímo od nás.
Efektivní nástroj pro zvyšování produktivity.
Nepřetržitě dostupná služba, společně s dohledem techniků

 


 

Funkce a úkoly HelpDesku zahrnují:

 

Technická podpora: Poskytování technické pomoci uživatelům, kteří mohou mít problémy s používáním softwaru, hardware, aplikací nebo s nastavením.

Řešení problémů: Identifikace a následné řešení technických problémů nebo poruch, které mohou nastat.

Komunikace s uživateli: Interakce s uživateli prostřednictvím telefonních hovorů, e-mailů, chatů nebo jiných komunikačních kanálů k získání informací o problému a poskytnutí řešení.

Správa žádostí: Zaznamenávání, sledování a řízení žádostí o pomoc nebo technické dotazy, aby se zajistilo, že jsou rychle a efektivně řešeny.

Dokumentace: Udržování záznamů o problémech a řešeních pro budoucí referenci a vytvoření znalostní báze.

Školení a vzdělávání: Poskytování uživatelům informací a školení, aby se naučili, jak efektivně používat technické nástroje a systémy.

Monitorování výkonu: Sledování a hodnocení výkonu HelpDesku pomocí metrik a ukazatelů výkonu, jako jsou časy reakce, časy řešení a spokojenost uživatelů.

 


 

Helpdesk je klíčovou součástí IT infrastruktury v mnoha organizacích a slouží k zajištění hladkého chodu technických operací a podpory uživatelů v jejich každodenní práci.