Zásady zpracování osobních údajů

 

 • Správcem vašich osobních údajů je společnost upit s.r.o., sídlem V hůrkách 2141/9,
 • Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 302393 (dále jen „správce“, „my“).
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 • Osobní údaje zpracováváme jako správci, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  - případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
 • Správce nemá osobu tzv. pověřence.
 • Vaše osobní údaje budou/nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
 • Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese licence(na)software(tecka)cz
 • Správce provozuje tento web www.software.cz, kde může ke zpracování osobních údajů docházet.
 • Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:
  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu licence(na)software(tecka)cz,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   

Objednávka zboží, plnění ze smlouvy
 

Co zpracováváme a proč:
V rámci objednání zboží a plnění ze smlouvy budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:
- jméno, příjmení;
- e-mailovou adresu;
- telefonní číslo;
- adresu;
- údaje o objednávce;
- fakturační údaje;
pro to, abychom vám mohli objednané zboží poskytnout a naplnit tím předmět naší smlouvy. Vaše údaje budeme uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu:
Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje:
Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

 

Zasílání novinek


Jak bylo uvedeno i v obchodních podmínkách, na e-mailovou adresu vám můžeme zasílat novinky týkající se naší činnosti, tento postup mi umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.
Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem (například zasláním e-mailu na adresu licence(na)software(tecka)cz nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení) odhlásit.

 


Kontaktní formulář

 

Co zpracováváme a proč:
V případě vaší poptávky zboží nebo dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:
- jméno;
- e-mailovou adresu;
- obsah dotazu
pro vytvoření nabídky zboží, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz.

Po jak dlouhou dobu:
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, případně po dobu odbavování dotazu, nejdéle však 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Co nám to umožňuje:
Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě smluvního vztahu nebo jednání o něm.


Cookies

 

Co zpracováváme a proč:
Na našich stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- fungování webových stránek.

Po jak dlouhou dobu:
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje:
Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Další informace
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním e-mailu na adresu info(na)software(tecka)cz Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také Google Analytics. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na https://policies.google.com/privacy.

 

Na stránkách používáme aktuálně následující cookies: 

Novinka
Skladem
Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection
301,00 Kč
248,76 Kč bez DPH